Likestilling

Hannah Helseths Generasjon sex – en bok om feminisme og seksualitet

Generasjon sexJeg valgte boken Generasjon sex etter at vi fikk besøk av Taylor Bye og Årbakke fra Senteret for kunnskap og likestilling. De hadde en liten introduksjon av boken og jeg syntes den virket interessant.

Hannah Helseth er forfatteren av boken Generasjon sex som ble utgitt av Manifest forlag i 2010. Generasjon sex handler om den nye generasjonens seksuelle kultur. Helseth mener at den voksende fokuseringen på jenters seksualitet og kropp får konsekvenser, blant annet mener hun at jentenes makt fratas. Hva vinner jentene på å framstille seg selv som et sexobjekt, og hva taper de? Dette er i hovedsak en sakprosabok, krydret med innslag om for eksempel «babydoll» – en jente Helseth kom i kontakt med via nettstedet deiligst.no – fortellinger om forfatterens eget liv og avsnitt fra andre bøker med samme tema. Helseth lar oss møte mange feminister, forfattere og vanlige ungdommer gjennom boken.

Helseth spør seg selv hva som får jenter i dag til å legge ut bilder av seg selv i bare undertøyet; er det for å fremme at kvinner kan gjøre det de vil eller vil de ha oppmerksomhet? Helseth skriver og om forskjellene mellom 68-generasjonens feminister, 90-tallets og dagens feminister. Her tar hun opp temaet om hvordan dagens kvinner kjemper mot de gamle feministene ved at de lar seg undertrykke av mannen for å bli godtatt og elsket. I samme kapittel sier hun at dagens kvinner kjemper mot seg selv; de påstår å være like sterke og selvstendige som menn, men vil fortsatt ha deres aksept.

I kapittel 2, som handler om voldtekt, viser Helseth til en undersøkelse av svenske Stina Jeffner; Jeffner har snakket med svensk ungdom om hvor de mener grensen for hva som er voldtekt går og litt om hvordan det skal straffes. Helseth skriver at skillet mellom voldtekt og ikke voldtekt er altfor utydelig, hun synes at det er for mange faktorer som tas med i avgjørelsen om det var voldtekt eller ikke.

«Kvinnen løper mot mannen, mens han står stille» sies det i boken. Det skrives om hvordan kvinnen alltid vil tilpasse seg for å beholde mannen sin, hun vil bli akseptert og hun vil ha hans bekreftelse. Uansett hvor sterkt feminist man er vil alltid behovet for bekreftelse og aksept være der, påstår Helseth.

Å ville føle at man er godtatt og verdifull er ikke noe å skamme seg over, det er naturlig. Et menneske som ikke får bekreftelse fra noen vil tro at de ikke hører til eller at de aldri kan finne sin plass i samfunnet. De vil prøve hardt for å passe inn; men generasjon sex ser på såkalte «tryhards» som raringer, og vil i stedet presse dem lenger ut. En ond sirkel, hvor man må kunne alle de sosiale triksene for å ikke havne utenfor, og om du havner utenfor er det ingen vei tilbake.

I en historie om sin egen barndom forteller hun om å prøve å passe inn. Helseth forteller om ungdomsskolen og hvordan hun opptrådte. Hun var en rebelsk tenåring med gamle klær og «hamsterhår», som hun selv påstår, ikke godt likt av guttene på skolen. Helseth spør seg selv hvorfor hun ikke gjorde det enklere ved å kle seg som de andre jentene. Svaret hennes er enkelt; «det er bedre å være bra enn å være søt, du kommer lengre ved å være best i noe enn ved å nappe øyenbrynene» skriver Helseth på side 22.

I del 3 av boken tar Helseth opp hvilke kallenavn som blir brukt i dagligtalen og hvilket formål de har. Hun sier at de mest populære ordene er hore og homo. Hore og homo brukes for å stenge noen ute, de signaliserer at en person ikke passer inn i «samfunnet» og at de bør stenges ute. Det handler ikke om å selge seg selv eller å like det samme kjønnet, men å være annerledes. Det er bra å skille seg ut, men ikke for mye fordi det får konsekvenser.

Generasjon sex er en god bok som tar tak i mange av sakene som er viktige for kvinner og menn i dag. Jeg er enig i mye av det boken sier og den fikk meg til å tenke en del på hva jeg mener om de forskjellige temaene. En utfordring er imidlertid en del vanskelige ord og uttrykk, så selv om innholdet appellerer mest til ungdommer, kan språket tidvis være krevende. Her er for eksempel lange og nesten psykologiske avsnitt, men her er også morsomme kapitler hvor Helseth forteller om seg selv eller om babydoll. Om du er interessert i den nye generasjonens seksualitet og kampen mot undertrykkelse av både menn og kvinner, kan jeg anbefale Helseths bok på det varmeste.

Elev 1cd